Hlasom zvláštneho ducha hudby

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica, Slovenská republika

Pozvánka na výstavku Hlasom zvláštneho ducha hudby V roku 2023 si pripomíname 120. výročie narodenia hudobného skladateľa, zbormajstra, organistu a pedagóga Jána

Krajina nespavosti/VÝSTAVA od 17. 2. 2023

Expozícia Múzeum - domov múz, 2. posch.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM vás srdečne pozýva na výstavu zo svojho zbierkového fondu „Krajina nespavosti“ Výstava,

PROGRAM MAREC LHM 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica, Slovenská republika

https://svkbb.eu/wp-content/uploads/2023/02/marec-2023-kopie-scaled.jpg

PROGRAM APRÍL LHM 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica, Slovenská republika

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici  LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM PROGRAM NA APRÍL 2023   STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE  LHM  Múzeum – domov múz Ľudové