Celý deň

Piaty Medailón. Ivan Plintovič/VÝSTAVA od 26. 05. 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum si Vás dovoľuje srdečne pozvať na výstavu zo svojho zbierkového fondu „Piaty medailón. Ivan

 „HARRY“ – Ján Hruštiak

II. poschodie

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Vás pozýva na výstavku zo svojich zbierok LHM  „HARRY“ – Ján

PROGRAM AUGUST LHM 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica

https://svkbb.eu/wp-content/uploads/2023/07/august-2023-scaled.jpg