Verejný odpočet plnenia úloh

1. poschodie

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI vás pozýva na VEREJNÝ ODPOČET PLNENIA ÚLOH ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA za rok 2023