Celý deň

PROGRAM LITERÁRNEHO A HUDOBNÉHO MÚZEA NA JÚN 2022

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici  LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM PROGRAM NA JÚN 2022 STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE  LHM   Múzeum – domov múz Ľudové

Ukážka čínskych tancov

Spoločenská sála

Centrum Window of Shanghai v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a Konfuciov inštitút pre obchod pri Univerzite Mateja Bela v Banskej