V nadväznosti na činnosť literárneho klubu LITERA, ktorý v 60. a 70. rokoch 20. storočia pôsobil na Pedagogickej fakulte, bol v roku  1991 z iniciatívy odbornej pracovníčky Jany Borguľovej pri Literárnom a hudobnom múzeu (LHM) v Banskej Bystrici v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej založený literárny klub Litera2. V januári 2021 si pripomíname 30. výročie jeho vzniku.

Ako to už naznačuje aj samotný názov, stredom záujmu klubu sa stala literatúra. Členovia rôznych profesií, s rôznorodým myslením, v zrelšom i mladom veku prichádzajú s vlastnou tvorbou, diskutujú o nej, hodnotia ju, navzájom sú si motiváciou. Témou ich stretnutí je vždy tiež aktuálne dianie v kultúre, ich vlastné zážitky či inšpirácie. Tradícia komunitných stretnutí sa uchovala od roku 2001 posledný štvrtok v mesiaci v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice, ktorej je múzeum od toho roku súčasťou.

Okrem toho, že sa literárne práce členov klubu každý rok publikujú v zborníku, mnohé z nich dosiahli úspech aj na literárnych súťažiach. Niektorí vydali vlastné básnické zbierky, poviedky a romány, stali sa členmi Spolku slovenských spisovateľov alebo sa venujú vlastným kultúrnym aktivitám.

Pri príležitosti 30. narodenín Litery2 sme oslovili jeho dlhoročnú vedúcu – kurátorku LHM Zlatu Troligovú, ktorá si pospomínala na svoje pôsobenie v klube a veľmi ochotne odpovedala na nasledujúce otázky:

                                          

                             

                     

   

Ďakujeme Zlatke Troligovej, že sa s nami podelila o svoje zážitky, skúsenosti a dojmy. Hoci sú tieto náročné pandemické chvíle (nielen) pre literárny klub Litera2 akousi skúškou prežitia, navzdory tomu je jeho tridsaťročné pôsobenie dôkazom toho, že literatúra obohacuje, spája a v istom zmysle i lieči. Buďme trpezliví, buďme optimistickí, nenechajme sa odradiť, nechajme sa inšpirovať… Trebárs aj literárnou tvorbou z pera autorov klubu Litera2!

                                                                                                                                                                           Mgr. Radka Hadová

Komentáre

komentárov

Total Views: 4 ,