Tekutý poľovník. Báseň, ktorou si Žáry vyslúžil obdiv i kritiku, a ktorá spolu s mnohými ďalšími zaradila tohto banskobystrického autora do avantgardnej skupiny nadrealistov. Jeho literárne zaradenie sa v dnešnej dobe upriamuje práve na tento aspekt jeho autorského pôsobenia. Mnohí ani nevedia, že okrem básní, a to nielen nadrealistických, písal aj prózu – pre dospelých aj pre deti a mládež, dokonca eseje. Známy je i prostredníctvom prekladov, najmä z francúzskej literatúry. A v tomto bode sa zastavuje jedna z najnovších výstav Literárneho a hudobného múzea v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Akcentuje rôznorodý umelecký profil Štefana Žáryho a rovnako upozorňuje na jeho osobnosť a život. To napokon odráža aj názov výstavy – Vychovával ma život a literatúra.

Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia Štefana Žáryho. Spojila sa celkom intuitívne a nepriamo s výročím „osmičkových rokov“, a to nielen vďaka roku jeho narodenia (1918) či mesiacu jeho úmrtia (august), no aj v iných, profesionálnych, aspektoch, napríklad v súvislosti s počtom zakladateľov literárneho smeru nadrealizmus či rokom jeho debutovania (1938, Srdcia na mozaike).

Autorky výstavy, Mgr. Lucia Panáčková a Mgr. Radka Tvrdoňová, sa pri tvorbe inšpirovali samotným autorom. Koncept vystavali na Žáryho hravosti a inovatívnosti či smelosti prekračovať zabehnuté. Tak sa spojili dve zložky – edukačná a zábavná. Učiť sa hravou formou môžu návštevníci a návštevníčky múzea vďaka šiestim častiam tejto výstavy. Každá z nich funguje samostatne a zároveň dopĺňa celok. Nájdete tu tvorivú osobnosť Štefana Žáryho s otváracími okienkami vyčleňujúcimi 4 charakteristické črty – nadrealizmus, idealizmus, súčasnosť a eseje a preklady. V ich vnútri základné tendencie prislúchajúce danej etape spolu s ukážkou tvorby tohto obdobia. Druhou časťou je film Štefana Žáryho, kde sú okrem fotografického materiálu a popisu k nemu, uvedené aj autentické slová autora.  Profesijný a súkromný život dopĺňa tvorivá osmička – puzzle s menami zakladateľov nadrealizmu a dobovými názormi na tento smer. Rekapitulujúcu úlohu má tajnička. Ako pomocník k jej vylúšteniu slúži dotykový panel, kde je možné nájsť všetky potrebné informácie. Tajnička má však aj významový presah, a to vďaka umiestneniu na maliarskom stojane. Autorky výstavy tým odkazujú na vplyv výtvarníkov pre tvorbu (nielen) nadrealistickej skupiny.

Výstavu uzatvárajú vitríny s osobnými predmetmi Štefana Žáryho, jeho knihy, rukopisy a iné predmety, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu Literárneho a hudobného múzea.

Interaktívna výstava Vychovával ma život a literatúra je v priestoroch Literárneho a hudobného múzea v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici k dispozícii do 21. 12. 2018. Okrem možnosti pozrieť si výstavu a zabaviť sa, si pre školy a ďalšie skupiny múzeum pripravilo aj interaktívny program. Cezeň sa dozviete o Štefanovi Žárym a nadrealizme ešte o kúsok viac. A ak by ste mali záujem o zapožičanie výstavy, kontaktujte nás. Múzeum sa totiž rozhodlo, že charakter výstavy nebude iba interaktívny, no tiež putovný.

Mgr. Lucia Panáčková

Komentáre

komentárov