Vážení používatelia, snahou našej knižnice je uspokojiť Vaše informačné požiadavky.
Ak ste dokument, ktorý potrebujete k štúdiu alebo k práci, nenašli v našom knižničnom fonde, môžete dať návrh na jeho doplnenie. Vyplňte formulár čo najpresnejšie a najúplnejšie, uľahčíte nám prácu so získaním dokumentu.
O Vašich návrhoch následne rozhodne akvizičná komisia.

Akvizičný návrh môžete podať e-mailom na adresu: [email protected]

Prípadne návrh môžete osobne podať prostredníctvom konzultantov v študovniach. O požadovaný dokument môžete požiadať aj v požičovni, kde Vám ho pracovníčka zabezpečí prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z inej knižnice.

Príjemný deň