Loading Events

Pozývame Vás na výstavu sochárskej tvorby Michala Bartu Myšlienky 60+, venovanej životnému jubileu autora. Vernisáž výstavy  26.1. 2023 o 17,00 h. V programe vystúpia Lucia Biľová a Dana Miklošová z Konzervatória J. L.  Bellu a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Kurátor Marián Mikloš.

 

Total Views: 157 ,

Zdieľajte tento príspevok, Vyberte si svoju platformu.