Nahrávam Udalosti

Pozývame Vás

na 23. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov
TLib – Trends in Libr@ries
POKLADY SLOVENSKEJ KULTÚRY A ICH PREZENTÁCIA DOMA A V ZAHRANIČÍ,
ktorý sa uskutoční v dňoch 21. a 22. mája 2023 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Súčasťou odborného seminára bude KNIŽNIČNÝ INKUBÁTOR – 8. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov na tému
POHĽAD NA SLOVENSKÚ KULTÚRU AKO PRÍLEŽITOSŤ PRE MLADÝCH ODBORNÍKOV.

Podrobné informácie nájde v priložených súboroch.

Na stretnutie sa tešia:

Odborné garantky:

Mgr. Mária Bôbová, PhD.

PhDr. Oľga Doktorová

Organizačný výbor:

Mgr. Juraj Kiss

Mgr. Michal Majer

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

Bc. Mária Onderufová

Mgr. Eva Paľková

 

TLib 2024 výzva

TLib 2024 challenge

TLib 2024 program

TLib 2024 registrácia účastníkov/registration of participants – >  – PRIHLASOVANIE JE UŽ UKONČENÉ/REGISTRATION IS ALREADY CLOSED

TLib 2024 prihlášky prednášajúcich/registration of lecturers – > PRIHLASOVANIE JE UŽ UKONČENÉ/REGISTRATION IS ALREADY CLOSED

TLib 2024 informácie pre autorov

Total Views: 3093 ,

Zdieľajte tento príspevok, Vyberte si svoju platformu.