Nahrávam Udalosti

Pozývame Vás

na 22. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov
TLib – Trends in [email protected]
NOVÉ SLUŽBY MODERNEJ KNIŽNICE: ŠKOLA PREŽITIA KNIŽNICE V DIGITÁLNOM PROSTREDÍ,
ktorý sa uskutoční v dňoch 23. a 24. mája 2023 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Súčasťou odborného seminára bude KNIŽNIČNÝ INKUBÁTOR – 6. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov na tému
INTERAKTÍVNE SLUŽBY PRE VEREJNOSŤ – ČO VŠETKO SA DÁ ROBIŤ V KNIŽNICI.

Podrobné informácie nájde v priložených súboroch.

Na stretnutie sa tešia:

Odborní garanti:

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

Mgr. Jana Vranová

Organizačný výbor:

Mgr. Mária Bôbová, PhD.

PhDr. Oľga Doktorová

Mgr. Michal Majer

Bc. Mária Onderufová

 

 

TLib 2023 výzva

TLib 2023 challenge

TLib 2023 prihláška

TLib 2023 Registration form

TLib 2023 informácie pre autorov

 

Komentáre

komentárov

Zdieľajte tento príspevok, Vyberte si svoju platformu.