NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica, Slovenská republika, Slovenská republika

https://svkbb.eu/wp-content/uploads/2023/04/A3FINAL-NMaG_BB-ZV2023-spolocny-program.jpg

Piaty Medailón. Ivan Plintovič/VÝSTAVA od 26. 05. 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica, Slovenská republika, Slovenská republika

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum si Vás dovoľuje srdečne pozvať na výstavu zo svojho zbierkového fondu „Piaty medailón. Ivan

PROGRAM JÚN LHM 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica, Slovenská republika, Slovenská republika

 

Piaty medailón. Ivan Plintovič/Prednáška 1. 6. 2023

Expozícia Múzeum - domov múz, 2. posch.

  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM Vás srdečne pozýva na prednášku kurátora literárnych zbierok Mgr. Petra Filína

DNI MESTA

Expozícia Múzeum - domov múz, 2. posch.

Mojim srdcom hudba znie/Beseda 21. 06. 2023

Expozícia Múzeum - domov múz, 2. posch.

Pozvánka na podujatie v rámci cyklu Literárne a hudobné večery Mojim srdcom hudba znie – stretnutie s hudobným skladateľom a dirigentom Matejom Slobodom Matej Sloboda študoval

PROGRAM JÚL LHM 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica, Slovenská republika, Slovenská republika

https://svkbb.eu/wp-content/uploads/2023/06/jul-2023-scaled.jpg

MEDZINÁRODNÝ DEŇ HLAVOLAMOV 2023

Radnica Banská Bystrica Námestie slovenského národného povstania 1, Banska Bystrica, Slovakia, Slovenská republika

  https://svkbb.eu/wp-content/uploads/2023/07/Medzinarodny-den-hlavolamov-2023-letak.png

PROGRAM AUGUST LHM 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica, Slovenská republika, Slovenská republika

https://svkbb.eu/wp-content/uploads/2023/07/august-2023-scaled.jpg