Poskytuje prezenčné výpožičky dokumentov.

Spojením Univerzálnej študovne so Študovňou odborných a viazaných periodík a so  Študovňou technických a legislatívnych dokumentov počiatkom roka 2020 vzniklo pracovisko, poskytujúce komplexné prezenčné služby pre používateľov knižnice. Študovňa sprístupňuje používateľom literatúru zo širokého spektra vedných odborov, najmä monografie a príručky z rôznych oblastí, encyklopédie, slovníky, regionálnu literatúru, okolo 1 200 aktuálnych titulov odborných a populárno-náučných periodík zo všetkých vedných odvetví, ako aj dennú tlač vydávanú na Slovensku. Zo skladu je možné objednať na prezenčné štúdium viazané periodiká vydané od roku 1951. V priestoroch študovne je dostupná elektronická databáza noriem STN-online, ako aj zákony, vyhlášky a iné legislatívne dokumenty.

Pre používateľov, ktorí uprednostňujú samostatný priestor, v ktorom môžu nerušene pracovať a sústrediť sa na štúdium, sú k dispozícii individuálne študijné boxy.

POSKYTUJE

 • konzultačné služby
 • prezenčné výpožičky dokumentov vo voľnom výbere a objednávanie z knižničného skladu
 • prezenčné výpožičky dokumentov vypožičaných cez MVS a MMVS
 • prezenčné výpožičky periodík  – bežný ročník vo voľnom výbere, staršie ročníky na vyžiadanie zo skladu
 • prezenčné výpožičky STN prostredníctvom databázy STN online, odborných časopisov z odboru normalizácie, metrológie a skúšobníctva
 • prezenčné výpožičky zbierok zákonov z databázy JASPI
 • požičiavanie elektronickej čítačky kníh
 • kopírovanie a skenovanie častí dokumentov

INFORMAČNÝ FOND

 • monografie, príručky – vo všeobecnosti  (filozofia, psychológia, náboženstvo, ekonómia, právo, sociálna práca, pedagogika, národopis, prírodné vedy, technika, umenie, jazykoveda, literárna veda, zemepis, dejiny)
 • encyklopédie, slovníky
 • regionálna literatúra stredného Slovenska
 • odborné, vedecké a populárno-náučné časopisy domáce a zahraničné <<< zoznam >>>
 • denná tlač

OTVÁRACIE HODINY

október – máj

pondelok 10.00 – 17.00 h

utorok – štvrtok 10.00 – 18.00 h

piatok 10.00 – 17.00 h

jún – september

pondelok – utorok 10.00 – 16.00 h

streda 10.00 – 18.00 h

štvrtok – piatok 10.00 – 16.00 h

KONTAKT

tel.: 048/47 107 14

Mgr. Branislav Bubniak

Zita Turčanová

e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

UMIESTNENIE ŠTUDOVNE

2.poschodie knižnice

Chcete byť informovaní o novinkách?
Zanechajte nám vašu emailovú adresu.

Komentáre

komentárov