Poskytuje prezenčné výpožičky dokumentov.

Spojením Univerzálnej študovne so Študovňou odborných a viazaných periodík a so  Študovňou technických a legislatívnych dokumentov začiatkom roka 2020 vzniklo pracovisko, poskytujúce komplexné prezenčné služby pre používateľov knižnice. Študovňa sprístupňuje používateľom literatúru zo širokého spektra vedných odborov, najmä monografie a príručky z rôznych oblastí, encyklopédie, slovníky, regionálnu literatúru, okolo 1 200 aktuálnych titulov odborných a populárno-náučných periodík zo všetkých vedných odvetví, ako aj dennú tlač vydávanú na Slovensku. Zo skladu je možné objednať na prezenčné štúdium viazané periodiká vydané od roku 1951, mikrofilmy, mikrofiše, STN normy alebo legislatívne dokumenty. Prostredníctvom čítačky mikrofilmov je možné dokumenty na mikrofilmoch a mikrofiše prezerať, skenovať alebo vytlačiť. V priestoroch študovne je dostupná elektronická databáza noriem STN-online, ako aj zákony, vyhlášky a iné legislatívne dokumenty. Pre návštevníkov študovne je prístupný planetárny skener a multifunkčné kopírovacie zariadenie.

Pre používateľov, ktorí uprednostňujú samostatný priestor, v ktorom môžu nerušene pracovať a sústrediť sa na štúdium, sú k dispozícii individuálne študijné boxy.

POSKYTUJE

 • konzultačné služby
 • prezenčné výpožičky dokumentov vo voľnom výbere a objednávanie z knižničného skladu
 • prezenčné výpožičky dokumentov vypožičaných cez MVS a MMVS
 • prezenčné výpožičky periodík  – bežný ročník vo voľnom výbere, staršie ročníky na vyžiadanie zo skladu
 • prezenčné výpožičky mikrofilmov a mikrofišov prostredníctvom čítačky mikrofilmov <<<Zoznam MF v Štátnej vedeckej knižnici; Zoznam MF-Š v Štátnej vedeckej knižnici>>>
 • prezenčné výpožičky STN prostredníctvom databázy STN online, odborných časopisov z odboru normalizácie, metrológie a skúšobníctva
 • prezenčné výpožičky zbierok zákonov z databázy JASPI
 • kopírovanie a skenovanie častí dokumentov

INFORMAČNÝ FOND

 •  monografie, príručky – vo všeobecnosti filozofia, psychológia, náboženstvo, ekonómia, právo, sociálna práca, pedagogika, národopis, prírodné vedy (matematika, fyzika, chémia, botanika, zoológia, mineralógia), technika, medicína, anatómia, ošetrovateľstvo, umenie, jazykoveda, literárna veda, zemepis, dejiny.
 • viazané periodiká – výber <<<SYSTÉM ULOŽENIA VIAZANÝCH PERIODÍK V UNIVERZÁLNEJ ŠTUDOVNI>>>
 • encyklopédie, slovníky
 • regionálna literatúra stredného Slovenska
 • odborné, vedecké a populárno-náučné časopisy domáce a zahraničné <<< zoznam >>>
 • denná tlač

OTVÁRACIE HODINY

október – máj

pondelok 10.00 – 17.00 h

utorok – štvrtok 10.00 – 18.00 h

piatok 10.00 – 17.00 h

jún – september

pondelok – utorok 10.00 – 16.00 h

streda 10.00 – 18.00 h

štvrtok – piatok 10.00 – 16.00 h

KONTAKT

tel.: 048/47 107 31

Mgr. Branislav Bubniak

Zita Turčanová

e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

UMIESTNENIE ŠTUDOVNE

2.poschodie knižnice

Chcete byť informovaní o novinkách?
Zanechajte nám vašu emailovú adresu.

Komentáre

komentárov

Total Views: 274 ,