Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici pripravilo na štvrtok 16. mája spomienkové stretnutie pri príležitosti 5. výročia úmrtia slávneho bábkara z Radvane  Antona Anderleho – ľudového bábkara.

Na štvrtkovom stretnutí v ŠVK o 14:00 hod. sa premietne film venovaný Anderleho bábkarskému umeniu, ktorý ako poctu umelcovi pripravili pracovníci múzea. Potom položia kyticu k jeho hrobu na evanjelickom cintoríne.  Literárne a  hudobné múzeum vlastní viaceré  artefakty z Anderleho vystúpení (bulletiny, plagáty, pozvánky a fotografie). V roku 1998 známy bábkar daroval múzeu vlastnoručne zhotovenú marionetu Gašparka. Na jeho počesť sa od roku 2008 v dvojročných cykloch koná v Banskej Bystrici Medzinárodný festival tradičného bábkového divadla „Anderleho Radvaň“.

Čítajte viac na: https://www.bystricoviny.sk/kultura/pripominame-si-5-vyrocie-umrtia-babkara-antona-anderleho/

Komentáre

komentárov