Literárne a hudobné múzeum zabezpečuje na Slovensku výskum výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov. Tie patria medzi najstaršie umelecké prostriedky vôbec. Tradičné hudobné nástroje sú základom ľudovej inštrumentálnej hudby. Na Slovensku tvoria v porovnaní s inými stredoeurópskymi kultúrami značne rozsiahly celok, ktorý v súčasnosti tvorí do 200 nástrojových typov. Expozícia prináša 250 ľudových hudobných nástrojov od 60 tvorcov. Väčšina z nich bola vyrobená v 20. storočí. Z druhej skladby prezentuje signálne, samoznejúce, vzduchozvučné a strunové nástroje. Najrozsiahlejší celok je venovaný píšťalám a z nich najmä špecifickému slovenskému hudobnému nástroju – fujare, ktorá sa stala symbolom etnickej preukaznosti Slovákov. Expozíciu dopĺňa videopremietanie, ale aj možnosť uskutočniť tvorivé aktivity (hra na ľudových hudobných nástrojoch, rytmicko-pohybové hry, hravé vedomostné kvízy a súťaže).

Program

Aktuálne vzdelávacie programy nájdete na stránke: Vzdelávacie programy

Objednanie

Konkrétny program si môžete objednať:

  • cez náš objednávkový formulár (nižšie);
  • na telefónnom čísle: +421 48 47 107 72, +421 905 303 593;
  • prostredníctvom e-mailu: [email protected]

Otváracie hodiny

Pondelok – piatok 10. 00 – 17. 00 h (ohlásené návštevy aj v inom čase)

Posledný vstup o 16.00 h

Sídlo: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9, Banská Bystrica

Základné vstupné

4vstup

Zľavnené vstupné (seniori, študenti, žiaci)

2vstup

Rodinné vstupné – malé (1 dospelý + 2 deti)

6vstup

Rodinné vstupné – veľké (2 dospelí + 3 detí)

12vstup

Žiaci v rámci školskej skupiny 60min

2vstup

Žiaci v rámci školskej skupiny 90min

3vstup

Voľné vstupné: deti do 6 rokov, seniori nad 70 rokov, držitelia preukazov ICOM, preukaz pracovníka múzea/galérie SR a ČR, novinársky preukaz, sprievodca cestovného ruchu so skupinou, ŤZP, pedagóg so školskou skupinou, prvá nedeľa v mesiaci

Objednávkový formulár

Komentáre

komentárov

Total Views: 849 ,