Literárne a hudobné múzeum v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom pripravilo v rámci Roku slovenského divadla novú výstavu s názvom Za oponou ochotníckeho divadla. Jej cieľom je predstaviť osobnosti banskobystrického regiónu, ktoré sa aktívne angažovali alebo angažujú v divadle. Poukazuje tiež na fakt, že divadelná inscenácia je výsledkom množstva ľudí s rôznymi prínosmi – režijnými, hereckými, dramatickými, scénografickými a i. Súčasťou sú aj informácie o ochotníckych súboroch a ich histórii. Výstava takto prezentuje bohatú divadelnú tradíciu z viacerých uhlov pohľadu.

Elektronickú verziu výstavy spustíte kliknutím na tlačidlo Present a môžete si ju prepnúť do formátu celej obrazovky (v pravom dolnom rohu). Výstava sa ovláda myšou. Každý element (text, fotografia, popis fotografie atď.) sa po kliknutí priblíži. Na návrat späť slúži šípka v ľavom dolnom rohu. Medzi elementmi sa môžete pohybovať aj kliknutím a potiahnutím myšou. Približovanie a vzďaľovanie je možné ovládať aj kolieskom myši.

Veríme, že Vás výstava zaujme.

Total Views: 77 ,