Popis

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove / Soňa Šváčová ; recenzenti Michal Kováč Adamov, Daniel Hupko ; jazyková recenzia Jozefa Pevčíková ; jazykový preklad Jozefa Pevčíková ; grafický dizajn Peter Valach. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2018 (Liptovský Mikuláš : REPROservis Kováč, s.r.o.). – 103 s. : fotogr., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – ISBN 978-80-89388-83-7.

 

Pamätný dom Jozefa Gregora-Tajovského v Tajove patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie literárne expozície na Slovensku. Publikácia sprostredkovane sprevádza čitateľa po súčasnej expozícii v rozšírenej verzii poznania, ktorá presahuje časové a iné možnosti štandardnej osobnej prehliadky. V prvej časti podáva prehľad najdôležitejších etáp v histórii pamätného domu vrátane rekonštrukcií budovy a expozícií, venuje sa tiež zbierkam a cestám, akými sa do múzea dostávali. Informácie o významných podujatiach, lektoroch, s dôrazom na zakladateľa prvého lektora, Jozefa Šeba, a napokon ohlasy tvoria kapitolu o Pamätnom dome Jozefa Gregora-Tajovského v rokoch 1968 až 2018. Nasledujúca kapitola Sprievodca po expozícii je určená záujemcom o hlbšie poznatky k témam prezentovaným v jednotlivých miestnostiach domu – história obce, život a činnosť Jozefa Murgaša, životné osudy a dielo Jozefa Gregora-Tajovského, Hany Gregorovej, Dagmar Gregorovej-Prášilovej.

Total Views: 465 ,