Popis

Na slovíčko s prekladateľom : banskobystrické Prekladateľské soirée / zost. Vladimír Biloveský, Martin Kubuš ; rec. Katarína Bednárová, Mária Kusá ; zodpov. red. Blanka Snopková ; graf. úpr. Dalibor Greško, DALI-BB s.r.o.. – 1. vydanie – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2020 (Tajov : Biela hlina). – 247, [1] s. : fotogr. – Reg. – ISBN 978-80-8227-003-0

Publikácia je tlačovým výstupom desiatich dialógov s poprednými prekladateľmi umeleckej literatúry v rámci cyklu Prekladateľské soirée. Tento cyklus sa ako samostatný projekt realizoval v úzkej spolupráci Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici s Katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Kniha zachytáva jednotlivé cykly od roku 2012 po rok 2017 a obsahuje autentické záznamy rozhovorov, ktoré vytvárajú príbehy poznačené subjektívnymi výpoveďami prekladateľov americkej umeleckej literatúry. Originálne výpovede ponúkajú hlbšie pochopenie prekladateľskej tvorby pre začínajúcich prekladateľov.

Komentáre

komentárov

Total Views: 62 ,