Popis

Hudobniny vo fonde ŠVK v Banskej Bystrici : Komorná hudba / Zost. Margita Jablonovská, Katarína Malinovská. – Banská Bystrica : ŠVK, 2002. – 88 s. Katalóg obsahuje takmer 600 bibliografických záznamov. Sú prednostne zaradené do kapitol podľa počtu sólových nástrojov – na duá, triá, kvartetá, kvintetá, sextetá, septetá, oktetá a nonetá.

Komentáre

komentárov

Total Views: 120 ,