Popis

Hudobniny vo fonde ŠVK v Banskej Bystrici : Partitúry a klavírne výťahy / Zost. Margita Jablonovská, Mgr. Katarína Malinovská. -Banská Bystrica : ŠVK, 2000. – 106 s. Súpis ponúka takmer 700 záznamov partitúr a klavírnych výťahov diel klasikov i menej známych a hraných skladateľov z fondu ŠVK. Je rozčlenený podľa vonkajšej formy zverejnenia skladieb a podľa MDT na druhy hudby – na hudbu orchestrálnu, vokálnu, sakrálnu a javiskovú. Bibliografia je výberová, neobsahuje hudbu tanečnú, salónnu, dychovú, zábavnú a pod.

Komentáre

komentárov

Total Views: 104 ,