Nahrávam Udalosti

Zámerom projektu Bábka ako element vo vzdelávaní je realizácia vzdelávacej aktivity – troch krátkodobých intenzívnych workshopov pre odbornú verejnosť, študentov konzervatórií, súčasných i budúcich pedagógov, ktorí vo svojej praxi môžu využiť bábkohru ako prostriedok komunikácie so žiakom.

Projekt ponúkne celodenné dvojdňové intenzívne vzdelávacie kurzy v mestách na strednom Slovensku – Zvolen, Banská Bystrica, Žilina. Cieľom projektu je rozšíriť nadobudnuté skúsenosti účastníkov workshopu o prvok práce s bábkou, a to v kontexte pedagogickom. Projektové aktivity zvýšia vzdelanostnú úroveň odbornej verejnosti, prinesú nové momenty do školského vzdelávania a učia mladých ľudí učiť sa aj mimo školských lavíc.

Cieľom projektu je aj popularizácia bábkového divadla ako prvku, ktorý nesúvisí len s hrou a divadlom, ale môže mať veľký význam vo vzdelávaní, ak sa zakomponuje aj do klasickej školskej dochádzky. Element bábky môže ovplyvniť celkovú atmosféru v triede a môže výrazne prispieť nielen pri inteligenčnom, ale aj emocionálnom a psychologickom rozvoji žiakov. Divadlo Thalia Teatro si kladie za cieľ vzdelávať a prinášať moderné techniky do vzdelávania a zároveň sa usiluje aj o medzisektorovú spoluprácu, kedy sa snaží inkorporovať prvky divadla – konkrétne v tomto projekte – do školského vzdelávania.

Prihlášky zasielajte na adresu: [email protected]

Počet miest je obmedzený.

Vstup je voľný.

Komentáre

komentárov

Zdieľajte tento príspevok, Vyberte si svoju platformu.