Bulharsko známe neznáme

1. poschodie

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave a Dom národov - Raduana

Zadarmo

Lust am Lesen / Radosť z čítania

Prízemie

Pozývame Vás na výstavu nemeckej literatúry pre deti a mládež. Pripravili sme pre Vás výber kvalitných populárno-náučných publikácií, románov a poviedok, ako

Zadarmo

Ján Klaiška – divadelný a hudobný plagát

Átrium

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Vás pozýva na vernisáž výstavy divadelných a hudobných plagátov Jána Kališku, ktorá sa uskutoční dňa 2.

Zadarmo

Veda v hračkách

Prízemie

Interaktívna výstava vedeckých hračiek, jednoduchých experimentov a hlavolamov v ponuke celoročne. NÁVŠTEVU  JE POTREBNÉ DOPREDU OBJEDNAŤ: [email protected], 048/4710779. Pre návštevníkov s platným čitateľským preukazom

Alexander Matuška

II. poschodie

Výstavka venovaná slovenskému literárnemu vedcovi a kritikovi pri príležitosti 110. výročia narodenia.

Na krídlach hudby

Domov múz

Hudobník s neprehliadnuteľným hudobným talentom, človek s veľkým srdcom, ľudský, nekonfliktný, veselý, skúsený, vynikajúci pedagóg. Takto vnímala odborná i laická hudobná verejnosť