Nahrávam Udalosti

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici organizuje tento rok už XVII. ročník odborného seminára pre knihovníkov „TLib – Trends in Libraries“. Aktuálny ročník bude venovaný téme „Moderný marketing v knižniciach – hľadanie cesty k spokojnému používateľovi služieb“.  Jeho súčasťou je aj „Knižničný inkubátor“ ktorého tohtoročná téma znie:  „Netradičné služby v knižniciach alebo ako prilákať nových používateľov“.

Pri tejto príležitosti si dovoľujeme pozvať na náš seminár zástupcov širokej odbornej verejnosti nie len z oblasti pamäťových a fondových inštitúcií (knižnice, múzeá, galérie …), ale radi uvítame účastníkov z oblasti vzdelávania, samospráv, občianskych združení a komerčného sektora . Seminár je organizovaný s medzinárodnou účasťou a jeho výstupom je recenzovaný zborník, kde budú príspevky uverejnené v slovenskom aj anglickom jazyku.

Ak si želáte zaregistrovať sa na našom seminári, môžete tak učiniť prostredníctvom registračného formulára na našej stránke: http://www.svkbb.eu/tlib/.

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom mailu na: [email protected].

Kapacita podujatia, ako aj počty účastníkov sú limitované.

Vstup voľný. Srdečne vás pozývame.

Program seminára: T-lib 2018-Program

 

Komentáre

komentárov

Zdieľajte tento príspevok, Vyberte si svoju platformu.