SPOZNAJ VYDAVATEĽSTVO SIGNIS/PREZENTÁCIA

Expozícia Múzeum - domov múz, 2. posch.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici  - Literárne a hudobné múzeum Vás v rámci festivalu Literárna Banská Bystrica srdečne pozývajú na podujatie

SYN SLÁVY/VÝSTAVKA od 29. 9. 2023

II. poschodie

Pozvánka na výstavu Syn Slávy Pri príležitosti 230. výročia narodenia slovenského básnika, spisovateľa, politika, jazykovedca a evanjelického kňaza Jána Kollára si Literárne

Podivné prípady Urbana Baránika/Stretnutie s autorkou

Expozícia Múzeum - domov múz, 2. posch.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum si Vás v rámci festivalu Literárna Banská Bystrica 2023 dovoľuje srdečne pozvať na stretnutie so

PROGRAM OKTÓBER LHM 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica, Slovenská republika, Slovenská republika

https://svkbb.eu/wp-content/uploads/2023/09/oktober-2023-scaled.jpg

PROGRAM NOVEMBER LHM 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica, Slovenská republika, Slovenská republika

https://svkbb.eu/wp-content/uploads/2023/10/november-2023.jpg

PROGRAM DECEMBER LHM 2023

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica, Slovenská republika, Slovenská republika

https://svkbb.eu/wp-content/uploads/2023/11/december-2023-scaled.jpg

PROGRAM JANUÁR LHM 2024

Expozície Literárneho a hudobného múzea Lazovná 9, Banská Bystrica, Slovenská republika, Slovenská republika