Nahrávam Udalosti

CANTUS CHORALIS SLOVACA 2022

Sympózium o zborom speve sa koná od roku 1994, každý párny rok striedavo so sympóziom v Ústí nad Labem, Česká republika. Je orientované

na slovenskú zborovú tvorbu, hudobných skladateľov, dirigentov, spevácke zbory, ako aj na významné osobnosti organizátorské a inštitúcie podporujúce rozvoj zborového spevu na Slovensku, hudobnú a vokálnu kultúru regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu. Ďalej na európske
trendy v zborovom speve a zahraničné aktivity národov Európskej úniev oblasti zborového spevu. Sprievodnými aktivitami sympózia sú vokálne koncerty domácich alebo zahraničných speváckych zborov, prípadne premiéry diel slovenských autorov.
Cieľom 15. medzinárodného sympózia CANTUS CHORALIS SLOVACA je získanie nových pohľadov a názorov, odborných poznatkov z histórie a súčasnosti zborového spevu, nadviazanie
neformálnych priateľských kontaktov medzi dirigentmi, hudobnými skladateľmi, hudobnými vedcami a hudobnými pedagógmi z rôznych krajín Európy, výmena a prezentácia zborovej literatúry, zvukových médií a skúseností v práci so speváckymi telesami. Medzinárodné sympózium sa teší záujmu širokej odbornej i kultúrnej verejnosti.
Tento ročník je zameraný na Kontexty zborového umenia, na postavenie zborového spevu v hudobnej kultúre súčasnosti so zameraním na dirigentov, skladateľov, repertoár, činnosť, organizácie, súťaže, ocenenia, významné osobnosti v oblasti zborového spevu. Pri príležitosti životného jubilea je tento ročník venovaný 95. narodeninám prof. Ladislava Burlasa.
Program sympózia zahŕňa tematiku európskych trendov s príspevkami zahraničných účastníkov, workshopy, koncerty, poznávanie hudobnej kultúry a histórie nášho regiónu.

https://www.svkbb.eu/wp-content/uploads/2022/10/Cantus-2022-1-scaled.jpg

Komentáre

komentárov

Zdieľajte tento príspevok, Vyberte si svoju platformu.