Dňa 26.10. 2018 sa v našej knižnici uskutočnila významná udalosť. Za širokej účasti a podpory občianskych združení a spolkov zaoberajúcich sa architektúrou bola Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici miestom podpisu „Memoranda architekta L.E. Hudeca“ v rámci podujatia Hudec Cultural Walks 2018. Za prítomnosti primátora mesta Banská Bystrica MUDr. Jána Noska a zástupcov zo Slovenska, Maďarska a Číny týmto aktom podporili zachovanie hodnôt, tradícií, diel a pamiatok spojených s osobou architekta Ladislava E. Hudeca. Zvláštna vďaka patrí hlavne Centru architekta L.E. Hudeca, Spolku architektov slovenska (SAS) a Hudec Cultural Foundation v Budapešti.

Znenie memoranda (SK): Hudec – memorandum SK

Znenie memoranda (HU): Hudec – memorandum HUN

Znenie memoranda (EN): Hudec – memorandum ENG

Komentáre

komentárov