Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici si vás dovoľuje pozvať na vedeckú konferenciu organizovanú pri príležitosti stého
výročia vzniku Československej republiky. Ústrednou témou odborného podujatia bude veda a kultúra v podmienkach novovznikajúcej ČSR.
Slovensko začlenením sa do nového štátneho útvaru v roku 1918 nastúpilo na cestu zmien a reforiem vo viacerých oblastiach, medziiným aj v oblasti vedy a kultúry. Kultúra vo všetkých svojich rovinách a prejavoch tvorila dôležitú oblasť spoločenského života, pretože neraz priamo vstupovala do aktuálnych politických, sociálnych, no hlavne národnostných zápasov. Vo verejnom priestore tak získala zásadnejší význam. Formovali sa spoločenské aj kultúrne elity. Zakladali sa združenia, inštitúcie a spolky, organizovali sa vzdelávacie a osvetové aktivity. Dôležitú úlohu zohrávalo školstvo. Zrodila a postupne sa formovala aj slovenská profesionálna veda, ktorá urobila prvé dôležité kroky vo svojej inštitucionálnej a personálnej výstavbe. Hoci v období vzniku ČSR boli dominantné štátoprávne zmeny, politické udalosti a sociálne hnutia, kultúra nebola len ich príveskom. Konferenciou chceme preto poukázať práve na aktívnu rolu, ktorú veda, školstvo a kultúra v tomto období zohrali. V širších okruhoch determinovaných nosnou témou sa chceme sústrediť predovšetkým na inštitucionálny rozvoj kultúry a vedy na území vtedajšieho Slovenska. Pozornosť však chceme zamerať hlavne na mapovanie faktorov procesu formovania inštitucionálnych rámcov v rozmedzí rokov 1918 – 1928, ktoré predstavovalo v tomto smere jedno z najdynamickejších období.

Veríme, že vybraná problematika osloví mnohých z Vás. Námety príspevkov posielajte na email [email protected] do 18. mája 2018 prostredníctvom návratky. Organizátori si vyhradzujú právo výberu zo zaslaných prihlášok. Potvrdenie o akceptácii prihlášky budeme zasielať do 15. júna 2018. Príspevky z konferencie budú publikované v recenzovanom zborníku, ktorý vyjde tlačou. Vopred Vám ďakujeme za odpoveď a tešíme sa na spoločné stretnutie.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 10. – 11. októbra 2018 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Podujatie organizačne a odborne zastrešuje Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

NOVÉ:

Program konferencie na stiahnutie !!!

Komentáre

komentárov