Fašiangy – teda čas od sviatku Troch kráľov až po Popolcovú stredu, býval odjakživa spojený so zábavou, hodovaním a svadbami. V tomto duchu pripravilo  Centrum slovenských štúdií  Štátnej vedeckej  knižnice v Banskej Bystrici so svojim partnerom – Univerzitou Mateja Bela zaujímavé podujatie, nazvané Od rubáča po vence, akože je neveste… Ide vlastne o akési dokumentárne, historické a umelecké pásmo, ktoré priblíži jednak stručný prehľad  sťahovania Slovákov na Dolnú Zem, zároveň budete svedkami precízneho obliekania mladej nevesty do Selenčského- teda dolnozemského vojvodinského  tradičného odevu a celý tento proces bude sprevádzaný hudobnými vstupmi Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice.  Pásmo  bude živé a autentické, historické a súčasné zároveň. Aj postavu mladej nevesty, ktorú budú obliekať  do zložitých súčastí tradičného aj  svadobného odevu  dolnozemských Slovákov bude totiž stvárňovať „živý“ človek – študentka Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela – Leonóra Súdiová.

Odborným výkladom dokumentárno-historického pásma bude sprevádzať PhDr. Zuzana Drugová z Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB.

Od rubáča po vence, akože je neveste… v spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 25. januára 2018 o 17.30 h.

Ľubica Laššáková, ŠVK v Banskej Bystrici

Komentáre

komentárov

Total Views: 44 ,