(Časopis AFA 1/2017, Akadémia umení v Banskej Bystrici)

„Neznámy“ Slovák, Banskobystričan, hudobný skladateľ s taliansky znejúcim menom Honorát Cotteli inšpiroval odborného pracovníka – kurátora Štátnej vedeckej knižnice –

Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici Imricha Šimiga k reflexii životných osudov aj skladateľových diel.

 

Čítajte viac na: https://fmu.aku.sk/images/stories/AFA_12017_ISSN_2453-9694.pdf

Komentáre

komentárov